TAIWANGLASS—台玻集團
    
 
 
│玻璃・光
  應用實績 > 玻璃・光 
│網站地圖
 
     
 
 
 
「穿透性」是玻璃的主要特性。相對於石材的厚重,玻璃輕薄透光的介面,表現內外空間的相融性。玻璃與不同介質的組合,呈現光與影不同層次的效果。